Životní pojištění

skupinové pojištění osob • program Ammis


Skupinové pojištění osob


Využijte zvýhodněných podmínek díky skupinovému pojištění

Zaměstnavatelům, organizátorům různých akcí a dalším zájemcům nabízíme variabilní nabídku skupinového pojištění. U Allianz je možné se pojistit při pořádání událostí jako jsou například firemní akce, teambuildingy, natáčení pořadů, sportovní akce, pojištění zaměstnanců i zájmových skupin.
Na rozdíl od individuálně sjednaného pojištění získáte zvýhodněné podmínky.

Využijte těchto výhod a sjednejte si u nás skupinové pojištění.

Nabíme také skupinové úrazové pojištění Školka - program pro školky a děti na prvním stupni ZŠ.

Připravte ochranu Vaší skupině na míru

Pojistěte Vaše zaměstnance či návštěvníky akce na všemožná rizika.

 • Pojištění pro případ smrti s výplatou pojistné částky/důchodu
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo smrti v důsledku vyjmenovaných onemocnění
 • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu s lineárním plněním/progresivním plnění
 • Pojištění denního odškodného za průměrnou dobu léčení úrazu
 • Pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu
 • Pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s výplatou důchodu
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu
 • Pojištění pro případ závažných onemocnění
 • Pojištění pro případ pobytu v nemocnici
 • Pojištění denního odškodného pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu

Výhody pojištění

VÝHODNÁ CENA

Velkou skupinu odměníme nižší cenou pojištění oproti individuálně sjednávanému pojištění. 

ŠIROKÁ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ

Variabilně vybíráte nejen rizika, proti kterým chcete skupinu ochránit, ale i formy výplaty či výše pojistných částek. 

KVALITNÍ SERVIS

Dotazy rádi zodpoví naši specialisté, kteří Vám připraví nabídku dle Vašich potřeb.  


Program Ammis


Snižte si své náklady a současně motivujte své zaměstnance

Nabízíme kombinovaný program pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Připravíme pro Vaši společnost program na míru, díky kterému budete moci svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění či doplňkové penzijní spoření.

S tímto programem získáte nárok na daňové úlevy, a tak snížíte své náklady.

Využijte benefitů, které program AMMIS přináší, a sjednejte si tento program právě u nás.


Výhody pojištění

SNIŽTE SI NÁKLADY

Příspěvky na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření pro své zaměstnance si můžete započítat jako daňově uznatelný náklad.  

PŘISPĚJTE SVÝM ZAMĚSTNANCŮM

Takovým příspěvkem osvobodíte zaměstnance od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 30 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).

PODPOŘTE SVÉ ZAMĚSTNANCE

Utužte vazby mezi Vaší společností a Vašimi zaměstnanci tím, že jim budete přispívat na jejich pojištění.