Zemědělství

pojištění plodin • pojištění hospodářských zvířat


Zemědělské pojištění proti ztrátě výnosu a živelným událostem

Zemědělské pojištění (někdy také agro pojištění) Vám zaplatí případné ztráty výnosu ze sklizně nebo chovu zvířat a nahradí finanční škody způsobené živelnými katastrofami.

Na českém trhu poskytujeme toto pojištění od roku 2012 a máme s ním velké zkušenosti i z jiných zemí (například ze Slovenska).

Nabízíme dva druhy zemědělského pojištění

Pojištění plodin 

Toto pojištění hradí případné škody na polních i speciálních plodinách, které vzniknou živelním nebezpečím, vymrznutím nebo jarním mrazem.

Plodiny Vám pojistíme jednotlivě i v rámci skupiny plodin.

Výši pojištění ovlivňuje mj. výnos pojištěných plodin a celková pojištěná plocha.

Pojištění hospodářských zvířat  

Pojistíme Vám všechna zvířata, která chováte pro hospodářský výnos nebo pracovní výkon.

Z pojištění uhradíme Vaše náklady na pojistnou událost.

U Allianz můžete zvířata pojistit i pro případ nákaz a/nebo onemocnění, pro případ utracení nebo uhynutí z důvodu živelní události.


Výhody pojištění

I ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ U NÁS ODPOVÍDÁ MEZINÁRODNÍM STANDARDŮM

MALÉ I VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ PODNIKY POJISTÍME PŘED NÁKAZOU CHOVANÝCH ZVÍŘAT