Technická rizika

stavební a montážní pojištění • pojištění strojů • pojištění elektroniky


Pracujte se svou technikou beze strachu z poškození.

K čemu pojištění slouží?

Při technicky založené práci nastává celá řada rizik od vlastní chyby Vašeho personálu přes škody na stavebním materiálu až po porouchané firemní počítače.

V Allianz dělíme toto pojištění na Stavební a montážní pojištění, Pojištění strojů a Pojištění elektroniky.


Stavební a montážní pojištění

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem:

 • škody při provádění samotných pojištěných prací
 • škody na stavebním či montážním materiálu a strojích
 • škody na zařízení staveniště
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona apod.

Předmětem pojištění může být:

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk

Jedná se o tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Pojištění si můžete sjednat jako investor i jako dodavatel. Máte možnost určit si rozsah pojištění podle svých potřeb.


Pojištění strojů

V naší nabídce samozřejmě nechybí ani pojištění strojů proti všem pojistným nebezpečím.

Co vše je možno pojistit?

 • Stacionární stroje a zařízení na místě pojištění
 • Pojízdné stroje a zařízení na území České republiky

Všechna pojistná nebezpečí Vašich strojů chrání tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Významnou předností našeho pojištění je, že se vztahuje i na velmi časté škody způsobené lidským faktorem jako jsou např.

 • chyba obsluhy,
 • nešikovnost,
 • neodborné zacházení,
 • nezkušenost, apod.

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je dalším vhodným doplňkem k majetkovému pojištění. Pojištění zaplatí škody na Vaší výpočetní technice,
které vzniknou např. neopatrným zacházením Vašich zaměstnanců. Kryjeme i živelná nebezpečí a krádeže vloupáním.

Co vše je možno pojistit?

 • kancelářskou a výpočetní techniku včetně podnikového software
 • komunikační a zdravotnickou elektroniku
 • zabezpečovací elektroniku
 • provozní elektroniku v autoservisech a autosalonech

Jako doplňkové pojištění si můžete sjednat pojištění dat (náklady na znovupořízení a/nebo opětovné vložení dat a programů), případně pojištění vícenákladů, které vzniknou při škodě.

Jaká rizika pojistíme?
I toto pojištění je koncipováno jako tzv. Allrisk pojištění. Tedy zahrnuje všechna nebezpečí, která nejsou výslovně vyloučena.

Nabízíme tak komplexní ochranu pojištěných přístrojů
a to včetně častých škod způsobených lidským faktorem, např.

 • chyba obsluhy,
 • nešikovnost,
 • neodborné zacházení,
 • nezkušenost, apod.

Výhody pojištění

NAŠI SPECIALSTÉ VÁM POMOHOU SE STANOVENÍM A OCENĚNÍM TECHNICKÝCH RIZIK

 NABÍZÍME KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB

 POSKYTUJEME NADSTANDARDNÍ SERVIS A INDIVIDUÁLNÍ LIKVIDACE