Přeprava


K čemu pojištění slouží?

Víme, že zásilek a rizik s nimi spojených existuje nepřeberné množství. Nebezpečí na cestách může potkat jak zásilku, vám hrozí jak v pozici majitele převáženého zboží, tak v pozici dopravce, který zásilku převáží.

Pro obě varianty Vám nabízíme řešení. Pojištění zásilek může nahradit cenu při přepravě poškozeného zboží, které kupujete nebo prodáváte, po celou dobu přepravy, bez ohledu na jakýkoliv druh dopravního prostředku. Pojištění odpovědnosti dopravce Vám jako dopravci zase umožní nahradit cenu zboží, jehož poškození jste způsobili v rámci své činnosti silničního přepravce.

Nabízíme dva druhy pojištění přepravy

Pojištění zásilek

Pojistíme všechny zásilky bez ohledu na dopravní prostředek.

Pojištění s Vámi sjednáme na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování po cestě.

Pojištění si může sjednat prodávající, kupující nebo speditér dopravující zboží.

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění kryje náklady za škody na zásilce, kterou převáží Váš dopravce.

Víme, že zásilek a rizik s nimi spojených existuje nepřeberné množství, a proto s Vámi pojištění uzavře naše odborné oddělení individuálně na míru. 


Výhody pojištění přepravy

NAŠE POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK ODPOVÍDÁ MEZINÁRODNÍM STANDARDŮM

NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ S OHLEDEM NA VAŠI ZÁSILKU