Pojištění osob ve vozidle


Úrazové pojištění přepravovaných osob

Nezapomeňte si k povinnému ručení či havarijnímu pojištění sjednat i cestovní pojištění osob ve vozidle.
Vztahuje se na Vaše zaměstnance vyslané na pracovní cestu.

Úrazové pojištění osob ve vozidle s volitelnou výší pojistných částek lze sjednat nezávisle na ostatních pojištění.

Co budete mít pojištěno

Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh

 • ambulantní ošetření, hospitalizace, léky
 • repatriace a transporty
 • akutní zubní ošetření
 • záchranné nebo pátrací služby
 • ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
 • pojištění rizik souvisejících s terorismem
 • repatriace související s terorismem

Doplňkové asistenční služby

 • lékařské informace
 • zajištění tlumočení či překladu
 • zorganizování a úhrada dopravy náhradního pracovníka
 • doklady - ztráta, odcizení, zničení

Úrazové pojištění

 • trvalé následky úrazu
 • léčení následků úrazu

 • hospitalizace následkem úrazu

 • úmrtí následkem úrazu


Výhody pojištění osob ve vozidle

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OSOB VE VOZIDLE

Nabízíme cestovní pojištění s limitem plnění 2 mil. Kč pro každého člena posádky.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB VE VOZIDLE

Lze sjednat buď pro celou posádku vozidla, nebo jen pro řidiče.