Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku


Toto pojištění minimalizuje škody, které může vadný výrobek (za který ručíte jako prodejce či výrobce) způsobit konečnému spotřebiteli.

Pojištění za Vás zaplatí i případnou zdravotní péči,
kterou může poškozený spotřebitel potřebovat.

Nabízíme Vám také pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku stažení výrobku z trhu z důvodů nesplnění požadavků na bezpečnost výrobku z hlediska ohrožení života nebo zdraví (známé i pod názvem Product Recall), které hradí náklady vynaložené na stažení výrobku z trhu.

Podle svých požadavků si u nás můžete sjednat pojištění na širší území.