Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností


Toto pojištění Vás finančně ochrání v případě škody, kterou způsobíte třetí osobě při svém podnikání.
Jedná se o škody na životě, zdraví nebo věci
a následné finanční škody.

Jde např. o vyplácení doživotní renty poškozenému,
náhradu ztráty výdělku nebo i ušlý zisk.

V mnoha případech odpovídáte za výsledek, bez ohledu na zavinění.

Podnikat bez odpovědnostního pojištění je proto velmi riskantní.