Pojištění letadel

pojištění letadel • havarijní pojištění letadel • úrazové pojištění osob   v letadle


Pojištění pro model, letadlo i celou flotilu

S leteckým pojištěním máme zkušenosti už od 20. let 19. století.

Garantujeme světově standardizované certifikáty, kterými bez problému prokážete platnost svého pojištění.

Limity plnění jsou samozřejmě v souladu s Evropskou legislativou.
Pro zahraniční lety Vám tak stačí jedno pojištění.

Co všechno nabízíme v rámci pojištění letadel?

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel

Každý provozovatel letadla musí mít ze zákona pojištěnou svou odpovědnost.
Standardně se uzavírá pro provoz na území a ve vzdušném prostoru České republiky,
resp. Evropy. Limity pojistného plnění se standardně sjednávají
v souladu se směrnicí EU č. 785/2004.

U nás Vám nabídneme limity i nad rámec nařízení.
Pojištění jsme automaticky rozšířili podle platné legislativy o pojištění
"válečných rizik ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu letadla".

V základním rozsahu je již zahrnuto:

 • krytí nákladů/regresy zdravotních pojišťoven
 • úhrada nákladů právního zástupce pojištěného ale také poškozeného
 • škody na životním prostředí, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí
 • škody způsobené věcí, vypadnutou z letadla

Pojištění lze dále upravovat podle individuálních požadavků
např. o pojištění "finanční škody" (škody na ušlém zisku poškozeného).

Pojištění sjednáváme bez spoluúčasti pojištěného.

Pojistíme Vám odpovědnost za:

 • škody způsobené třetím osobám, které se nacházejí mimo pojištěné letadlo
 • škody způsobené cestujícím v pojištěném letadle
 • škody na přepravovaném nákladu a zavazadlech cestujících
 • škody, za které je odpovědný letecký dopravce jako organizátor zájezdu
 • provoz bezpilotního letadla nebo modelu letadla

Havarijní pojištění letadel


K čemu pojištění slouží?

Toto pojištění je paralelou k havarijnímu pojištění motorových vozidel v silničním provozu.

Je koncipováno jako Allrisk pojištění a kryje škody způsobené na letadle a jeho příslušenství nehodou, neodvratitelnou událostí nebo krádeží, a to jak za letu, rolování, nebo i v klidu na zemi/hangáru.


Podmínky pojištění lze sjednat zcela individuálně podle Vašich potřeb.

Havarijní pojištění mimo jiné zahrnuje:

 • pojištění proti živelním událostem
 • pojištění proti nárazu, pádu, střetu letadla
 • pojištění proti krádeži, loupež, vandalismus

V případě parciální (částečné) škody je oprava letadla hrazena v nových cenách, maximálně do výše sjednané pojistné částky.


Úrazové pojištění osob v letadle

Pojištění platí pro pojištěné osoby přepravované letadlem s možností individuálního stanovení pojistné částky.

Lze sjednat samostatně bez nutnosti uzavření jiných leteckých pojištění.

Pojištění se vztahuje na tyto osoby:

 • piloti a osoby tvořící posádku
 • včetně pilotů ve výcviku (pilot žák)
 • přepravovaní cestující

Pojištění úrazu zahrnuje:

 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
 • pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 • pojištění denního odškodného po dobu nezbytného léčení úrazu
 • pojištění během mezipřistání letadla
 • pojištění během nutné náhradní přepravy
  cestujících prováděné leteckou společností

Výhody pojištění

Slevy na pojistném pro členy Aeroklubu ČR a slevy za propojištěnost.

Naše pojistka je přehledná a rozšíříme ji podle Vašich potřeb.

Pojištění se vztahuje na chybnou pilotáž a není nutné ji pojišťovat zvlášť.