Pojištění klinických testů


Zaplatíme za Vás škody na zdraví subjektu klinického hodnocení. Konkrétní podmínky pojištění s Vámi sjednáme individuálně prostřednictvím odborného oddělení Allianz pojišťovny, a. s.

Pojištění Global EKO


Pokud budete u nás pojištěni, tak za Vás zaplatíme všechny druhy náprav, které stanovuje zákon.

Pokud způsobíte svojí provozní činností ekologickou újmu, musíte ze zákona uhradit nápravu.

Každý podnikatel musí předcházet vzniku ekologické škody a přijímat tomu odpovídající preventivní opatření.

Toto pojištění za Vás uhradí škody způsobené na životním prostředí.