Penze


S doplňkovým penzijním spořením si volíte výši příspěvku sami.

Využijte toho, že vedle svého příspěvku navíc můžete získat i příspěvek od státu, případně od zaměstnavatele.

Máte možnost přerušit placení a výši příspěvku můžete libovolně snížit nebo zvýšit. Navíc můžete dosáhnout na daňové odpočty až 12 000 Kč ročně. Naspořené prostředky při úmrtí připadají osobám, které jste určili.

Vyberte si výši příspěvku, která odpovídá Vašim potřebám

Od Vašeho měsíčního příspěvku se odvíjí výše státního příspěvku a výše ročních daňových odpočtů.

Maximálně můžete získat:

  • státní příspěvek 2 760 Kč ročně, pokud si budete přispívat každý měsíc 1 000 Kč
  • daňové odpočty 24 000 Kč ročně, pokud každý měsíc na smlouvu budete ukládat           3 000 Kč

Měsíční příspěvek 100 Kč 300 Kč  500 Kč 700 Kč 1 000 Kč  1 500 Kč   2 000 Kč   3 000 Kč 
Státní příspěvek      0 Kč   90 Kč  130 Kč  170 Kč    230 Kč     230 Kč      230 Kč      230 Kč
Daňové odpočty       0 Kč     0 Kč     0 Kč     0 Kč       0 Kč  6 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč 


Výhody penzijního připojištění

OCENÍTE FLEXIBILITU PRODUKTU

Je zcela na Vás, jak vysoké měsíční příspěvky si do doplňkového penzijního spoření budete ukládat. Nejste omezeni žádným limitem, navíc je zde možnost zcela přerušit placení příspěvků. Bonusem pro Vás pak je státní příspěvek či                             možnost uplatnit daňové odpočty. 

NAŠE KONZERVATIVNÍ STRATEGIE A KAPITÁLOVÁ SÍLA CHRÁNÍ INVESTICE I V TĚŽKÝCH DOBÁCH 

Allianz je největší světová pojišťovna a druhý největší správce peněz na světě. Díky naší investiční strategii jsme zhodnotili prostředky klientů i v době krize. Investujte tam, kde máte jistotu. 


Změny v doplňkovém penzijním spoření s datem účinnosti od 1. 1. 2017

S účinností od 1. 1. 2017 se mění:

Limity pro osvobození od daně z příjmů

  • Účastník

Za každý měsíc si účastník bude moci odečíst od základu daně částku měsíčního příspěvku na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění, která převyšuje 1 000 Kč. Maximálně bude možné odečíst 24 000 Kč za kalendářní rok. Mění se tedy nejen maximální limit, ale i způsob výpočtu (nyní se zahrnují měsíční příspěvky v celé výši).

  • Zaměstnavatel

Zaměstnavatel si bude moci ze základu daně odečíst až 50 000 Kč (nyní 30 000 Kč) ročně za příspěvky zaplacené na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění za jednoho zaměstnance.