D & O pojištění - pojištění odpovědnosti managementu


Pojištění uzavřeme s Vaší společností a pojistíme tak veškeré členy statutárních a dozorčích orgánů a jejích dceřiných společností a další zaměstnance ve vedoucích funkcích společnosti.

Ve zkratce pojištění chrání jak Vaše manažery, tak celou společnost.

Pojištění hradí škodu, kterou může někdo z Vašich řad způsobit vlastní společnosti nebo třetí osobě, a zároveň platí náklady za advokáta v případném soudním řízení.Bojíte-li se škod, které může způsobit člen statutárního orgánu nebo třeba dozorčí rady Vaší společnosti při výkonu funkce, pojistěte si u nás odpovědnost svého managementu.