Cestovní pojištění


S výší poplatků za ošetření i transport si už starosti dělat nemusíte. S cestovním pojištěním od Allianz si můžete být jistí, že za Vás náklady na zdravotní péči v zahraničí zaplatíme.   

Neomezený limit léčebných výloh 

S naším cestovním pojištěním máte jistotu, že když se něco stane, budete řádně ošetřeni a dostane se Vám odpovídající lékařská péče, kterou za Vás uhradíme. 

Budete připraveni i na nepředvídatelné 

Pokud se Vaše cesta protáhne z důvodu náhlých občanských nepokojů, zemětřesení, záplav apod., bezplatně Vám prodloužíme Vaše pojištění na dobu nezbytně nutnou k návratu do ČR. 

Vybere si i opravdový cestovatel 

Kromě krátkodobého cestovního pojištění, určeného až na 120 dní, nabízíme i pojištění pro opravdové cestovatele tělem i duší. Na výběr máte pojištění pro opakované výjezdy během jednoho roku, které se vztahuje na všechny zahraniční výjezdy. Nebo zvolte celoroční cestovní pojištění a máte po starostech. 

Okamžitá pomoc na cestách +420 241 170 000 

Od prvního zavolání jsme s Vámi. Spolehněte se na naše asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kompletně v českém jazyce a s rychlou likvidací škodních událostí. 

  • Poradíme Vám, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění a na které zdravotnické zařízení se obrátit. 
  • Zajistíme ošetření, kontrolujeme průběh léčby a pomůžeme s tlumočením. 
  • Zabezpečíme kontakt s Vaší rodinou. 
  • Zorganizujeme transport nebo repatriaci.  


Výhody pojištění

Pojištění léčebných výloh 

Pojištění kryje náklady na ambulantní ošetření, převozy, rentgen, sádru, operaci, hospitalizaci, léky apod. Automaticky hradíme náklady na ošetření vzniklé z více než 150 běžných sportů. 

Úrazové pojištění 

Pojištění pro případ trvalých následků či úmrtí v důsledku úrazu. Součástí je i denní odškodné za dobu nezbytného léčení.  

Pojištění zavazadel 

Pojištění pro případ škod na Vašich cestovních zavazadlech a věcech osobní potřeby. Kryje také náklady potřebné k zakoupení nejnutnějších potřeb při čekání na zpožděný let nebo Vaše zpožděná zavazadla. 

Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu 

Pojištění za Vás převezme závazek finančního odškodnění, když např. způsobíte zranění někomu jinému při lyžování.  

Pojištění stornovacích poplatků 

Pojištění kryje již vynaložené náklady na Vaši dovolenou, na kterou nemůžete odcestovat z důvodu nemoci nebo úrazu, dále např. kvůli nečekané výpovědi z práce nebo zmeškání dopravního prostředku. Uhradíme Vám až 80 % stornopoplatků. Pojistit lze jak celý zájezd, tak i samostatné letenky a jízdenky nebo ubytování.