Životní pojištění + autopojištění

Dojde-li k pojistné události následkem úrazu při dopravní nehodě, navýšíme Vám standardní pojistné plnění z Vašeho pojištění osob na dvojnásobek až do výše                1 000 000 Kč.

Podmínky získání výhody

V okamžiku pojistné události jste u Allianz pojištěným na smlouvě pojištění osob a současně máte sjednáno autopojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník).

Maximální navýšení plnění pro všechny pojistné události z pojištění osob v jednom pojistném roce je 1 000 000 Kč pro jednoho pojištěného (sčítá se plnění z hlavního pojištění a všech připojištění).

Pojištění majetku + životní pojištění

Pokud si při vážném úrazu poškodíte své věci, uhradíme Vám vzniklou škodu do výše 20 000 Kč v jednom pojistném roce.Podmínky získání výhody

V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno pojištění trvale obývané budovy nebo domácnosti (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a současně jste pojištěným na smlouvě pojištění osob.

Došlo ke škodě na majetku v souvislosti s Vaším vážným úrazem.

Autopojištění + pojištění majetku

V případě odcizení zavazadel z Vašeho osobního automobilu či jejich poškození Vám uhradíme vzniklou škodu do výše 10 000 Kč v jednom pojistném roce.     


Podmínky získání výhody

V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno k osobnímu automobilu povinné ručení nebo havarijní pojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a zároveň pojištěnu trvale obývanou budovu nebo domácnost.

Došlo ke škodě způsobené na zavazadlech a věcech osobní potřeby ve vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu upevněném na vozidle. Nebo došlo ke škodě způsobené na zadním nosiči nebo střešním nosiči/boxu instalovaném na vozidle.


Allianz plus card

Sphere card v hodnotě 1.500,- pro naše věrné klienty

Prostřednictvím této karty lze u obchodních partnerů uplatňovat výhody a slevy v rozsahu cca 5 až 30 %. V současné době je možné těchto výhod a slev využít na více než 10.000 obchodních místech v celé České i Slovenské republice v širokém spektru oborů.